CONCORDIA: SANKTIONER,HÖG OLJEEFTERFRÅGAN GER STARK TANKMARKNAD

2022-06-03 14:32:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Produkttankmarknaden har under april och maj stärkts högst påtagligt, med marknadsrater på betydligt högre nivåer än både under första kvartalet 2022 och helåret 2021.

Det skriver rederiet Concordia i ett pressmeddelande.

"Sammantaget bidrar det till en fortsatt försiktigt optimistisk syn på produkttankmarknadens utveckling under såväl återstoden av andra kvartalet som för resten av 2022", kommenterar Concordia.

Bakom den starka utvecklingen inom produkttanksegmentet står, utöver en fortsatt god efterfrågan på olja, förändrade handelsmönster till följd av arbetet med att fasa ut ryska oljeprodukter på vissa marknader. Det gäller inte minst europeisk import av diesel, som nu i stigande omfattning i stället sker från Mellanöstern, Asien och Nordamerika. Sammantaget har utfasningen av rysk olja resulterat i längre transportdistanser och ett ökat transportarbete, uppger Concordia.Direkt-SE