Aktie Concordia Maritime har ingått kontrakt om försäljning av de tre produkttankfartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence. 

Sammantaget väntas affären medföra en positiv likviditetseffekt på cirka 30 miljoner dollar och likviditetsöverskottet ska enligt Concordia användas till amortering av lån.

Leverans beräknas ske under fjärde kvartalet i år och köpeskillingen ligger enligt bolaget ”betydligt högre” än de marknadsvärderingar som gjordes vid halvårsskiftet.

Concordia-aktien rusade initialt över 10 procent på Stockholmsbörsen efter beskedet men vid halvettiden hade uppgången mattats av till knappt 5 procent.