CONCORDIA: RÖRELSERESULTATET BLEV -59,9 MLN KR 4 KV (-3,3) (NY)

2021-01-28 13:10:50

(Tillägg: resultat efter skatt i tredje stycket samt hela sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rederiet Concordia redovisar ett rörelseresultat om -59,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-3,3).

Ebitda-resultatet blev -4,6 miljoner kronor (62,3).

Nettoomsättningen uppgick till 166 miljoner kronor (318).

Resultatet efter skatt låg på -87,4 miljoner kronor (-29,5) och resultatet per aktie uppgick till -1:83 kronor (-0:62).

Ingen utdelning föreslås för 2020 (0).

Den svaga tankmarknaden under kvartalet innebar en lägre intjäning för fartygen på spotmarknaden, skriver bolaget. Kostnaderna för löpande operation och administration var på samma nivå som motsvarande period föregående år.Direkt-SE