CONCORDIA: RÖRELSERESULTAT 58,9 MLN KR 2 KV (-74,2) (NY)

2022-08-17 13:11:27

(Tillägg: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rederiet Concordia redovisar ett rörelseresultat på 58,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-74,2).

Ebitda-resultatet blev 103 miljoner kronor (-16,7).

Nettoomsättningen uppgick till 181 miljoner kronor (208).

Rysk råolja och oljeprodukter som tidigare exporterats till Europa har börjat hittat nya marknader i bland annat Kina, Indien och Sydamerika. I Europa har ryska leveranser gradvis ersatts av ökad import från USA och Asien. Sammantaget har detta haft en dramatisk effekt på lastflödena, skriver Concordia i sin delårsrapport.

"I kombination med en internationellt ökande efterfrågan på energi, svårigheter för OPEC att skala upp oljeproduktionen och ett högt raffinaderiutnyttjande har det bidragit till en påtaglig ökning i både tonmil och efterfrågan på tonnage. På kort till medellång sikt tror vi denna situation kommer att bestå", kommenterar vd Erik Lewenhaupt.

Enligt bolaget är den nuvarande orderboken för produkttank, som tidigare rapporterats låg, med ett genomsnitt på cirka 4,8 procent av existerande flotta. De flesta varven är också fullbokade till 2025 med nya gas- och containerfartyg.

"Även vid en ökad nybeställning av tankfartyg, skulle därför leveranstiden vara lång. Nettotillväxten under de kommande åren förväntas därför vara fortsatt låg. Sammantaget ser vi positivt på fundamenta för tankmarknaden" uppger Erik Lewenhaupt.Direkt-SE