CONCORDIA: RÖRELSERESULTAT -4 MLN KR 3 KV (-118)

2022-11-11 08:38:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rederiet Concordia redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -4 miljoner kronor (-118).

Nettoomsättningen sjönk till 118 miljoner kronor (166).

Ebitda-resultatet förbättrades till 38 miljoner kronor (-57).

Nettoresultatet landade på -23 miljoner kronor (-141). Resultatet per aktie blev -0:48 kronor (-2:96).

"Trots att en återhämtning länge förutspåtts förundras man över vilken scenförändring som skett hittills under 2022. Vid årets början var fundamenta positiva men intjäningen i botten – idag är fraktmarknaden stark, Concordias tillgångsvärden höga och utsikterna i närtid goda", skriver vd Erik Lewenhaupt i delårsrapporten.Direkt-SE