CONCORDIA: RÖRELSERESULTAT -290 MLN KR 4 KV (-59,9)

2022-02-10 13:02:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rederiet Concordia redovisar ett rörelseresultat på -290 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-59,9).

Ebitda-resultatet blev 36,6 miljoner kronor (-4,6).

Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner kronor (166).

Resultatet per aktie uppgick till -6:45 kronor (-1:83).Direkt-SE