CONCORDIA: RÖRELSERESULTAT -12,5 MLN KR 1 KV (-102)

2022-05-05 08:40:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rederiet Concordia redovisar ett rörelseresultat på -12,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-102).

Ebitda-resultatet blev 29,7 miljoner kronor (-45,7).

Nettoomsättningen uppgick till 124 miljoner kronor (180).

"För tankmarknaden har kriget (i Ukraina, reds anm) medfört ett trendbrott där flera segment sett kraftigt stigande marknadsrater. Samtidigt har de kraftigt ökade bränslepriserna lett till stora skillnader i intjäning mellan olika segment och fartygstyper", skriver bolaget.

Situationen i Ukraina kommer sannolikt att fortsätta prägla marknadsbilden och bidra till en ökad osäkerhet där politiska beslut kommer att påverka lastflöden och intjäningsnivåerna.

"Beroende på hur lastflödena 'stabiliserar sig' i den nya verklighet vi anar kan det ha en fortsattpositiv effekt på tankmarknaden. Lagernivåerna är fortsatt låga och även den förutspådda nettotillväxten i produkttankflottan låg. Vi förväntar oss därför en hög volatilitet under 2022", skriver vd Erik Lewenhaupt i rapporten.

För 2023–2024 tror Concordia på en generellt starkare marknad.

"När det gäller den egna verksamheten ligger fortsatt fokus på att säkerställa finansiell stabilitet och samtidigt maximera värdet i P-MAX-flottan. Löpande analyseras nya affärsmöjligheter i en dynamisk och cyklisk marknad", avslutar Erik Lewenhaupt vd-ordet.Direkt-SE