Concordia Maritime: Ny Market update: januari 2023

2023-01-05 12:28:36

Rapporten finns tillgänglig på här (https://www.concordiamaritime.com). Utöver kommentar från VD Erik Lewenhaput innehåller den även data och statistik rörande såväl rater, fartygsvärden och den globala produkttankflottans utveckling, som efterfrågan på olja och lagernivåernas utveckling.

Cision