CONCORDIA: HAR AVYTTRAT P-MAX-FARTYG I LINJE MED BANKAVTAL

2022-01-17 07:09:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rederiet Concordia har ingått kontrakt avseende försäljning av P-MAX-fartyget Stena Perros som byggdes år 2007. Köpare är ett oljebolag med verksamhet i Afrika. Leverans beräknas ske under slutet av januari månad.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen väntas medföra en positiv likviditetseffekt om cirka 1,4 miljoner dollar. Överskottet kommer att användas till accelererad amortering på lån och därigenom stärka bolaget på längre sikt, uppges det.

"Köpeskillingen ligger dock under bokfört värde och tidigare värdering. Köpeskillingen har påverkats av att fartyget säljs i odockat skick samt en fortsatt låg spotmarknad", skriver Concordia.

En planerad femårsdockning för Stena Perros var schemalagd för det fjärde kvartalet 2022.

"Trots existerande charteravtal medför den fortsatt svaga tankmarknaden utmaningar för Concordia Maritime. Försäljningen av Stena Perros görs för att förbättra bolagets finansiella ställning och ligger i linje med det bankavtal som ingicks under hösten 2021. Ytterligare försäljningar framöver kan inte uteslutas om vi inte ser en snabb återhämtning på marknaden för tanktransporter", säger Erik Lewenhaupt som är vd för Concordia.Direkt-SE