Rapport Concentrics rapport för tredje kvartalet kommer in i linje med analytikerkårens förväntningar. 

Concentric redovisar ett rörelseresultat på 175 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Väntat var ett rörelseresultat om 169 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Rörelsemarginalen blev 16,3 procent att ställa mot väntade 16,5 procent. Resultat före skatt blev 165 miljoner kronor och nettoresultatet blev 126 miljoner kronor. Väntat var 158 miljoner respektive 126 miljoner.

Försäljningen uppgick till 1.068 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 1.020 miljoner kronor.

Concentric förväntar sig en nettoomsättning för det fjärde kvartalet i linje med de resultat bolaget uppnått under det tredje kvartalet. Det framgår vidare i bolagets delårsrapport.

Bolaget förväntar sig att den stora volatiliteten på marknaderna kommer att kvarstå med tanke på det pågående kriget i Europa, den höga inflationen, risken för ytterligare covid-19-relaterade restriktioner i Kina samt flaskhalsarna i leverantörskedjan.

”Concentric Business Excellence-programmet kommer att fortsätta hjälpa oss att upprätthålla våra starka marginaler under de rådande omständigheterna, och förbättra vårt kassaflöde genom att minska lagret under nästa kvartal”, skriver vd Martin Kunz i rapporten.

Avseende det tredje kvartalet konstaterar Concentric-chefen att rörelsemarginalerna är starka trots inflationstrycket i leverantörskedjan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 163 miljoner kronor (69) med ett operativt kassaflöde i förhållande till justerat rörelseresultat om 108 procent för kvartalet respektive 85 procent ackumulerat, skriver vd:n.

”Varulagret fortsätter att belasta kassagenereringen och vi har fortsatt fokus på att minska lagernivåerna allt eftersom leverantörskedjan stabiliseras”, konstaterar Martin Kunz.

Concentric ser att stabiliteten i den globala leverantörskedjan fortsätter att förbättras. Dock råder det fortfarande brist på vissa nödvändiga elektriska komponenter till bolagets e-produkter för att bolaget ska kunna möta efterfrågan på slutmarknaden. Den globala leverantörskedjan har förbättrats under de senaste tre kvartalen men vissa kritiska flaskhalsar kvarstår, vilket bromsar försäljningen och ökar orderstocken.