Concentric AB har utsett Deborah Clayton till Vice President Group HR

2021-09-13 08:00:00

Deborah har en magisterexamen i Human Resources Management från University of Northampton, förutom att vara medlem i Institute of Personnel and Development (CIPD). Med nästan tio års erfarenhet inom internationell personaladministration har Deborah skaffat sig erfarenhet från både offentliga och internationella tillverkningsföretag.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: "Vi är mycket glada över att Deborah blir en del av Concentric. Deborah har en bred erfarenhet och en väl dokumenterad meritlista avseende kreativa HR -program inom global teknik- och tillverkningsverksamhet. Hennes erfarenhet av kontinuerlig förbättring (CI) kommer att komplettera vår investering i Concentric's Business Excellence Programme (CBE) ".

 

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 klockan 08:00 CET.

Cision