Concentric AB: Concentric har erhållit ett utvecklingskontrakt från en global OEM för en elektrisk kylvätskepump i en bränslecelltillämpning

2021-06-07 08:00:00

Bussar för stads- och regionaltrafik är tidiga användare av bränsleceller där Kalifornien har bränslecellsbussar i drift sedan flera år. FCEV-bussarna har en stor fördel i förhållande till sin konkurrens (dieselbussar) eftersom de ger noll koldioxidutsläpp. Detta är särskilt viktigt i redan starkt förorenade och tätbefolkade städer. När väte produceras från rena, förnybara energikällor kan bränslecellsbussarna ge ett betydande bidrag till renare luft i större städer runt om i världen.

Den elektriska kylvätskepumpen har följande viktiga fördelar:
  • robust design som inkluderar en våt rotor som eliminerar risken för ett läckage från axeltätning,
  • lång livslängd med hjälp av vätskekyld elektronik och borstlös DC motor med en design som ger en livslängd över 50 000 timmar,
  • integrerad diagnostik och integrerade sensorer för temperatur och tryck, och
  • kompakt format och låg ljudnivå.

Kylning av FCEV kräver användning av speciella kylmedel som är aggressiva mot många metaller. Concentrics ingenjörer har utvecklat e-pumpen för att kunna pumpa dessa speciella vätskor utan att minska produktens hållbarhet eller livslängd.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: "Det här nya avtalet är ytterligare en milstolpe i utvecklingen av Concentrics e-pumpar, eftersom vi strävar efter Technology + Innovation = Hållbarhet. Vi levererar redan e-pumpar till många globala OEM-tillverkare för deras hybrid- och batterielektriska fordon, och detta viktiga avtal säkerställer att vi fortsätter att stödja våra kunders behov när de utformar framtidens utsläppsfria fordon. "

Cision