CONCEJO: RÖRELSERESULTATET BLEV -27,6 MLN KR 2 KV

2022-08-30 15:06:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concejo, som tidigare hette Consilium, redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet på -27,6 miljoner kronor (-32,1).

Nettoomsättningen uppgick till 87,7 miljoner kronor (78,1).

Bolagets vd Carl Adam Rosenblad skriver i rapporten att momentum i alla dess operativa verksamheter nu är bra, men att det också finns gott om utmaningar.

"I det klimat vi verkar i har vi också kortsiktigt utmaningar i våra investeringar. Samtidigt har vi en mängd bolag i vår portfölj med stor potential, och vi har förvärvskapacitet att göra ytterligare förvärv om intressanta objekt dyker upp. I det korta perspektivet får jag nöja mig med att vara försiktigt optimistisk. I det lite längre perspektivet börjar vi ana det Concejo vi har för avsikt att bygga resa sig vid horisonten", skriver Carl Adam Rosenblad.Direkt-SE