CONCEJO: RÖRELSERESULTATET BLEV -21,9 MLN KR 3 KV

2022-11-29 15:06:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concejo, som tidigare hette Consilium, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -21,9 miljoner kronor (-133).

Rörelseresultat för jämförelseperioden 2021 har belastats med en jämförelsestörande post om -110,3 miljoner kronor till följd av en avveckling av installations /entreprenadverksamheten inom affärsområde Firenor International.

Nettoomsättningen uppgick till 85,4 miljoner kronor (68,8).

Nettoresultatet blev -15,6 miljoner kronor (-127).

I resultat ingår en värdeförändring på kortfristiga placeringar om –13,5 miljoner kronor (7,7).Direkt-SE