CONCEJO: RÖRELSERESULTATET BLEV 15,2 MLN KR 4 KV

2023-02-22 16:02:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concejo, som tidigare hette Consilium, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 15,2 miljoner kronor (-4,2).

Nettoomsättningen uppgick till 135 miljoner kronor (64,9).

Resultatet före skatt var 2,3 miljoner kronor (68,3).

Nettoresultatet blev 66,8 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till -0:05 kronor (5:68).Direkt-SE