Concejo AB (publ): SBF Management AB ändrar namn till SBF Fonder AB

2022-04-22 10:45:00

- SBF Fonder har med sina två underliggande fonder en mycket väl fungerande verksamhet med en god riskjusterad avkastning som genererat stort intresse hos investerarna. Namnet SBF Fonder förklarar på ett mycket bättre sätt vad verksamheten står för och namnbytet är en logisk följd av vår affärsutveckling, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

SBF Fonder är en förvaltare av investeringsfonder enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SBF Fonders affärsidé är att attrahera kapital till fastighetsfonder som äger hyresbostäder i Sverige, där SBF Fonder skapar värde genom att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta bostadshyresfastigheter. SBF Fonder erbjuder en fond som riktar sig mot institutionella investerare (Svenska Bostadsfonden Institution AB) och en fond (SBF Bostad AB (publ)), noterad på NGM Nordic AIF, som riktar sig till privatpersoner.

Sedan Concejo tillträdde som ägare av SBF Fonder (SBF) har verksamheten haft en kraftig tillväxt mätt i termer av förvaltat kapital, som ökat från cirka 3 miljarder till drygt 5,6 miljarder kronor. Såväl antal fastigheter som antal orter har ökat.

- Mitt uppdrag är att skapa en organisation med en kultur ämnad för tillväxt, samtidigt som vi tillgodoser en god avkastning för de som investerar i SBF:s fonder och som dessutom utvecklar såväl vårt fastighetsbestånd som själva fastigheterna till förmån för hyresgästerna. Jag kan därvid konstatera att vårt första år som ägare av SBF Fonder har varit ett bra år, avslutar Carl Adam Rosenblad.

  
Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
www.concejo.se
 

Cision