Konjunktur Tyska Commerzbank reviderar för första gången på ett bra tag upp sina BNP-prognoser för Tyskland och euroområdet för 2023. Det skriver bankens chefekonom Jörg Krämer i ett kundbrev på fredagen.

Även om de fortsätter att räkna med en recession under första halvan av nästa år har det nyligen kommit tecken på lättnader som talar emot en ekonomisk kollaps i Tyskland och också i euroområdet, som efter finanskrisen 2008-2009 eller efter coronautbrottet.

För det första har många regeringar beslutat att ge stöd till hushåll och företag för att dämpa påverkan från högre energipriser. Den tyska regeringens stödpaket väntas exempelvis absorbera det mesta av kostnadsökningen för energiimport, vilket kommer att stabilisera ekonomin, även om paketen också sätter press på de offentliga finanserna och, eftersom de kommer att elda på den samlade efterfrågan, peka mot högre inflation på medellång sikt.

För det andra signalerar Commerzbanks gasmonitor att Tyskland sannolikt kommer att kunna undvika gasransonering i vinter, och för det tredje har leveransproblemen nu börjat avta.

Jörg Krämer noterar att många företag nu lättare kan arbeta bort eftersatta order, vars lager är högre än någon gång sedan statistiken började samlas in i början av 1960-talet. Detta stabiliserar produktionen, även om en del av beställningarna inte längre är lönsamma på grund av den massiva ökningen av insatskostnaderna under tiden.

”De tre argumenten talar emot en kollaps i ekonomin, men de kommer inte att kunna hindra en lågkonjunktur”, enligt chefekonomen.

Commerzbank räknar nu med att Tysklands ekonomi kommer att krympa med 0,5 procent nästa år, vilket innebär en upprevidering frön -1,5 procent i deras prognos i slutet av september.

För eurozonen höjer de sin tillväxtprognos för 2023 till 0,0 procent, från -0,7 procent.

Beträffande den amerikanska ekonomin ser banken stagnation nästa år, BNP-prognosen höjs till 0,0 procent från tidigare -0,5 procent, vilket indikerar en recession under de tre första kvartalen nästa år.

Mönstret med ett svagt första halvår 2023 och ett starkare andra halvår gäller även för Kina, men av andra skäl. Eftersom regeringen inte väntas gradvis lätta på sin rigida noll-covid-policy förrän efter partikongressen nästa vår kommer ekonomin sannolikt lida av restriktionerna och inte återhämta sig förrän under den andra halvan av året. Detta mönster stöttas också av det faktum att krisen på den kinesiska fastighetsmarknaden gradvis kommer att avta under loppet av året på grund av stöd från regeringen.

Commerzbank räknar nu vidare med att ECB ska höja sin styrränta med 50 punkter vid sitt decembermöte, den tidigare prognosen låg på 75 punkter, och de motiverar prognosändringen med uttalanden som gjorts av ett stort antal ECB-företrädare. För 2023 ser de ytterligare en 50-punktershöjning i början året, följt av två till med 25 punkter.

”Så vi fortsätter att räkna med att ECB höjer sin depositränta till 3,0 procent till våren”, skriver chefekonomen, som tillägger att ECB därefter väntas ligga stilla på denna nivå under lång tid.