Inflation Rusande gaspriser får inflationen i euroområdet att nå nya höjder och rentav bli tvåsiffrig i höst, innan prisökningstakten faller tillbaka 2023. Men det blir bara en tillfällig lättnad, enligt Commerzbank.

”Detta eftersom euroområdet har ett ihållande inflationsproblem, som förvärras av ECB:s tvekande penningpolitik”, skriver de i ett marknadsbrev.

I närtid är det gaspriserna allt handlar om, där inflationstakten mycket väl skulle kunna bli tvåsiffrig mot slutet av året. Under 2023 bör dock inflationen falla tillbaka, då bland annat oljepriset vänt ned liksom en rad andra råvarupriser.

”Detta bör dock inte förväxlas med en varaktig lättnad. Särskilt inom tjänster kommer inflationen sannolikt att förbli hög, här är ju trots allt arbetskostnaderna den viktigaste faktorn. Vad gäller dem kommer sannolikt den strama arbetsmarknaden att ytterligare driva på lönekostnaderna”, skriver Commerzbank.

De noterar att arbetslösheten i euroområdet nu är rekordlåg och spår att bristen på arbetskraft snart kommer att leda till en tydlig uppväxling av avtalade löner.

”Den kraftigt stigande inflationen har fått fackföreningarna att höja sina lönekrav rejält, och inte bara i Tyskland”, skriver de.

Till inflationsutsikterna får man dessutom inte glömma penningpolitiken, som är det avgörande på lång sikt, påpekar Commerzbank. Här har ECB reagerat sent på den kraftiga inflationsuppgången, med en styrränta som nu ligger på 0,00 procent. Detta är långt under vad som kan ses som neutralt, 2,5-3 procent enligt Commerzbank, vilket gör att penningpolitiken alltså därmed fortsatt driver på ekonomin och inflationen.

”ECB kommer sannolikt inte att höja sina styrräntor tillräckligt mycket i framtiden heller, eftersom man tar hänsyn till de högt skuldsatta länderna, särskilt i den södra delen av valutaunionen. Detta talar för ett långsiktigt och ihållande inflationsproblem”, skriver Commerzbank.