Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 01/2023 - Regnskabsmeddelelse, Q1 2022/23

2023-02-03 07:32:02

Q1 2022/23

Delårsrapport, 1. kvartal 2022/23

1. oktober 2022 – 31. december 2022

Coloplast leverede en solid start på året med 7% organisk vækst og en overskudsgrad før særlige poster på 29%.

 • Coloplast leverede en organisk vækst på 7% i 1. kvartal. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 18%. Den organiske vækst pr. forretningsområde var: Stomi 8%, Kontinens 7%, Hud- og Sårpleje 1% (Sårpleje -4%) og Urologi 11%.
 • Solid start i den kroniske forretning, med stærk momentum i stomiforretningen i alle regioner, bortset fra Kina. Inden for Kontinens påvirkede restordrer på opsamlingsprodukter fortsat væksten negativt, hvilket blev opvejet af en kraftig vækst i porteføljen af intermitterende katetre.
 • Stemme og Respiratorisk pleje leverede en høj étcifret organisk vækst og bidrog med 9 procentpoint til den rapporterede vækst.
 • Væksten i Sårpleje var påvirket af en høj baseline sidste år, fortsatte restordrer, navnlig i Europa, samt negativ vækst i Kina. Fortsat godt underliggende vækstmomentum på vigtige europæiske markeder.
 • Stærk start på året i Urologi med en bredt baseret vækst drevet af mandesegmentet i USA.
 • Coloplast lancerer Luja™, det nye intermitterende mandekateter med en unik Micro-hole Zone Technology, der sætter en ny standard for tømning af blæren. Det nye kateter forventes at blive tilgængeligt på nøglemarkeder i løbet af de næste 12 måneder.
 • Driftsresultatet (EBIT) før særlige poster var 1.774 mio. kr., en stigning på 8% i forhold til sidste år. Overskudsgraden før særlige poster var 29% mod 32% sidste år, hvilket afspejler øgede kommercielle aktiviteter, øgede omkostninger til råvarer, energi og fragt samt ca. 54 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver relateret til opkøbet af Atos Medical.
 • Afkastet af den investerede kapital efter skat før særlige poster var 20% mod 43% sidste år, negativt påvirket af købet af Atos Medical. Indtjeningen pr. aktie (EPS), udvandet, før særlige poster faldt 7% til 5,35 kr. grundet et lavere nettoresultat end sidste år. Nettoresultatet var påvirket af øgede finansielle omkostninger, drevet af ikke-likvide valutakursreguleringer.
 • Frie pengestrømme udgjorde 212 mio. kr., svarende til et fald på 77% i forhold til sidste år, og var påvirket af lavere pengestrømme fra driften, primært grundet en stigning i nettoarbejdskapitalen. Nettoarbejdskapitalen for regnskabsåret 2022/23 forventes fortsat at være ca. 24%.

Finansielle forventninger til 2022/23 – uændret organisk omsætningsvækst på 7-8% og en overskudsgrad på 28-30% (før særlige poster). Den rapporterede omsætningsvækst justeres til 9-10%.

 • Den organiske omsætningsvækst forventes at være 7-8% i faste valutakurser. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes at være 9-10% mod tidligere 11-12%. Der forventes en valutaeffekt på ca. -1 procentpoint, primært grundet ufordelagtig udvikling i den amerikanske dollar. Den rapporterede vækst forudsætter fortsat et bidrag fra opkøbet af Atos Medical på ca. 3 procentpoint (4 måneder).
 • Den rapporterede overskudsgrad (før særlige poster) forventes fortsat at være 28-30% som følge af stigende inputomkostninger, især for råvarer og elektricitet i Ungarn, delvist opvejet af driftsbesparelser, effektivitetsforbedringer og forsvarlig styring af driftsudgifterne.
 • Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre ca. 1,4 mia. kr. Den effektive skattesats forventes stadig at blive ca. 21%.

" Vi leverer en solid start på året med 7% organisk vækst og en overskudsgrad på 29% i 1. kvartal, hvilket er på linje med vores finansielle forventninger. Vores kroniske forretning leverede et stærkt første kvartal med vækst i alle regioner fraregnet Kina. Jeg vil gerne fremhæve et stærkt resultat i vores amerikanske stomiforretning, hvor vi fortsætter med at styrke vores position i markedet, senest med en treårig forlængelse af vores indkøbsaftale med Premier Inc. Jeg er desuden tilfreds med, at vi fortsætter med at levere solide resultater i vores urologiforretning samt i Stemme og Respiratorisk Pleje. I dag lancerer vi også vores nye intermitterende mandekateter, Luja™, som er udviklet til at mindske risikoen for urinvejsinfektioner. Jeg glæder mig over den forskel jeg mener Luja kan gøre for mennesker der bruger intermitterende katetre samt sundhedssystemer verden over," siger Kristian Villumsen, President & CEO.


 

Telekonference

Afholdes den 3. februar 2023 kl. 11.00 dansk tid og forventes at vare ca. en time.
Hvis du ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, skal du registrere dig på forhånd ved at klikke på følgende link, hvorefter du modtager en e-mail med telefonnummeret til telekonferencen. Registrér dig her
Tilgå telekonferencen direkte her: Telekonference 1. kvartal 22/23


 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte 

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tel. +45 4911 1111

Aleksandra Dimovska
Director, Investor Relations
Tlf. +45 4911 1800/+45 4911 2458
E-mail: dkadim@coloplast.com

Kristine Husted Munk
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. +45 4911 1800/+45 4911 3266
E-mail: dkkhu@coloplast.com

Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tel. +45 4911 2623
E-mail: dkpete@coloplast.com

Address
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Denmark
CVR-nr. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com


 

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske udgave gældende.

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med yderst personlige og private lidelser. Ved at arbejde tæt sammen med brugerne af vores produkter udvikler vi løsninger, der opfylder deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder omfatter Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje, Urologi og Stemme og Respiratorisk pleje. Vi er en global virksomhed med over 14.500 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2023-02.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil


GlobeNewswire