Aktie Styrelsen för nischbanken Collector Bank föreslår att bolaget byter namn till Norion Bank. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vårt mål med ett nytt bolagsnamn och varumärke är att både förstärka vår position och tydliggöra vårt kunderbjudande”, skriver Martin Nossman, vd för Collector Bank.

Bolaget skriver att förslaget innebär att ”Företag & Fastigheter” kommer verka under varumärket Norion Bank, medan ”Privat och Payments” fortsatt kommer bedrivas under varumärkena Collector och Walley.

Namnändringen är villkorat godkännande från Collectors aktieägare på bolagsstämman som hålls den 4 maj 2023, samt godkännanden från Finansinspektionen och Bolagsverket.