COLLECTOR: NETTORES 171 MLN KR 2 KV (EST 124)

2021-07-15 07:36:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nischbanken Collector redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2021 på 219 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 160 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning.

Resultat efter skatt blev 171 miljoner kronor, vilket kan ställas mot förväntningar på 124 miljoner kronor.

Rörelseintäkterna uppgick till 655 miljoner kronor. Enligt konsensusprognosen väntades 595 miljoner.

Rörelseintäkterna och rörelseresultatet har påverkats positivt av säsongseffekter och en uppvärdering av investeringen i kreditfonden Cordet om totalt cirka 42 miljoner kronor.

Kreditförlustnivån uppgick till 2,7 procent jämfört med 3,2 procent motsvarande kvartal i fjol.Direkt-SE