Notering Kryptovalutaföretaget Coinshares aktie steg 105 procent till 92 kronor i torsdagens debut på handelsplattformen Nasdaq First North.

Aktien handlades under de första tio minuterna mellan 80 och 96 kronor, vilket innebar uppgångar på mellan 78 och 114 procent.

Teckningskursen i den nyemission på 151 miljoner kronor som Coinshares gjorde inför noteringen var 44:90 kronor per aktie, vilket innebar ett pris på bolaget vid 2,84 miljarder kronor före kapitaltillskottet. I öppningshandeln steg det samlade marknadsvärdet på bolagets aktier till drygt 6 miljarder kronor.

Emissionen inför noteringen tecknades till 447 procent och tillförde 2.280 nya aktieägare.

Coinshares affärsområde Coinshares Passive tillhandahåller marknadsplatshandlade produkter som erbjuder exponering mot flera olika digitala tillgångar medan affärsområdet Coinshares Capital Markets fokuserar på tradingaktiviteter.

”Vidare utforskar Coinshares-koncernen en bred uppsättning av ytterligare möjligheter inom den växande digitala tillgångsrymden”, uppgav bolaget inför noteringen.

Företaget grundades 2013 och har i nuläget kontor i Jersey, Stockholm, London och New York. Coinshares förvaltade kapital uppgick till 4,56 miljarder dollar per den 19 februari.

Bolaget hade inför aktieerbjudandet fått teckningsåtaganden för 83 procent av emissionsbeloppet från ledningspersoner, befintliga aktieägare och externa investerare.

Mangold Fondkommission var finansiell rådgivare åt Coinshares i samband med erbjudandet.