COEGIN PHARMA: RÖRELSERESULTAT -8,8 MLN KR 3 KV

2022-11-24 13:37:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGM-noterade Coegin PHarma redovisar ett rörelseresultat på -8,8 miljoner kronor (-2,4) för det tredje kvartalet 2022.

Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 4,4 miljoner kronor (29,9).

Coegin Pharma har nu slutfört arbetet med implementeringen av sin så kallade Hub & spoke-portfölj och tillhörande affärsmodell. Bolagets befintliga projekt har överförts till tre portföljbolag, Avexxin Oncology, Follicum och Reccura Therapeutics. Fyra projekt är redo för fas 2a och 2b.Direkt-SE