CLX ökade vinsten

Publicerad 2017-05-19 07:56

Rapport CLX, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, ökade vinsten rejält under det första kvartalet. Men tillväxttakten bromsade in.

CLX redovisar ett resultat efter skatt på 33,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (18,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:67 kronor (0:49).

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till 70,8 miljoner kronor (25,3). Justerat ebitda blev 80,9 miljoner kronor (25,3).

Rörelseresultatet blev 41,1 miljoner kronor (23,6).

Nettoomsättningen uppgick till 622 miljoner kronor (267).

Tillväxten bromsade in

CLX organiska tillväxttakt under det första kvartalet uppgick till 20 procent och var klart lägre än under det fjärde kvartalet då den nådde 35 procent.

Tappet i organisk tillväxttakt berodde på temporära effekter, skriver bolaget i delårsrapporten.

”Tillväxten under kvartalet var dock lägre än under de två föregående kvartalen, främst beroende på vissa säsongseffekter och normala marknadsfluktuationer, i

kombination med en minskning av trafik från en av våra kunder som genom ett förvärv har fått tillgång till en egen plattform för meddelandetjänster, samt en temporär minskning i trafiken från en av våra större återförsäljare. Den senare bedömer vi kommer att komma tillbaka under slutet av andra kvartalet”, skriver CLX.

Nya finansiella mål

CLX har satt nya finansiella mål för verksamheten och på samma gång formulerat en ny utdelningspolicy som inte konkret anger hur mycket pengar som skall återinvesterar respektive delas ut.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med bolagets rapport för det första kvartalet.

De nya målen:

* Tillväxten i det justerade ebitda-resultatet per aktie skall vara 20 procent per år med utgångspunkt från helåret 2016.

* Nettoskuldsättningen över tid skall understiga två gånger det justerade ebitda-resultatet.

De tidigare målen var:

* att uppnå en organisk intäkttillväxt om minst 20 procent per år på medellång till lång sikt.

* en ebit-marginal på omkring 10 procent.

* en högsta nettoskuldsättning uppgående till två gånger ebitda.

Vad gäller utdelningspolicyn skriver CLX att ”styrelsen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom förvärv under de närmaste åren och föreslår därför att bolagens vinstmedel främst skall återinvesteras.”

Den tidigare utdelningspolicyn var ett mål om att dela minst 30 procent av nettovinsten.