Rapport Godisbolaget Cloettas vinst faller och efterfrågan på lösgodis rasar i pandemins spår.

Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 152 miljoner kronor för det första kvartalet 2020.

Det var sämre än analytikernas förväntningar som enligt Infront var ett justerat rörelseresultat på 161 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.518 miljoner kronor (1.559), och var under väntade 1.561 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet var 149 miljoner kronor (164).

Resultatet före skatt var 60 miljoner kronor (131) jämfört med väntade 140 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på 44 miljoner kronor (99).

Cloetta skriver att den förväntade påverkan från covid-19 är att efterfrågan på förpackade märkesvaror kommer att vara lägre under det andra kvartalet och att efterfrågan på lösviktsgodis kommer att minska kraftigt. Cloetta bedömer också att rörelseresultatet, justerat, för andra kvartalet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år.

Den 23 mars meddelade Cloetta att de hade fått ett avbrutet kontrakt på lösviktsgodis i Sverige. Bolaget gjorde då bedömningen att ”kundernas efterfrågan på lösviktsgodis temporärt kommer minska kraftigt”.

På grund av den höga osäkerheten är det i nuläget inte möjligt att förutse helårseffekten från covid-19. Cloetta bedömer dock att det kommer dröja innan konsumentefterfrågan på lösviktsgodis återställs till tidigare nivåer.