Rapporter Konfektyrbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 183 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Det var något högre än analytikernas förhandsprognos. 

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 180 miljoner kronor enligt en sammanställning av tre analytikerprognoser som Infront gjort inför rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.905 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittprognosen på 1.919 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 187 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 179 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 150 miljoner kronor, jämfört med väntade 166 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på 108 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 128 miljoner kronor.

Den organiska försäljningstillväxten i kvartalet landade på 9,5 procent (10,6).

Utdelningen för helåret föreslås bli 1,00 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 1,00 kronor. Året innan var utdelningen 1,00 kronor per aktie.

Cloetta har aviserat ytterligare prisjusteringar som succesivt kommer att träda i kraft under det första kvartalet. Det skriver vd Henri de Sauvage-Nolting, i rapportens vd ord.

Under kvartalet fortsatte arbetet med etableringen av den nya fabriksanläggningen i Nederländerna och den fackliga processen pågår till viss del fortfarande, meddelar bolaget.

Nettoomsättningen i segmentet Förpackade märkesvaror under fjärde kvartalet ökade med 140 miljoner kronor till 1 424 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten var 6,1 procent.

Nettoomsättningen för segmentet Lösviktsgodis ökade med 103 miljoner kronor till 481 miljoner kronor (378) jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten var 21,0 procent.

”Under fjärde kvartalet är försäljningen oftast högre än under årets tre första kvartal, vilket främst beror på ökad försäljning inför storhelgerna i Sverige”, skriver bolaget vidare.