Cloetta vinstvarnar

Publicerad 2017-09-14 13:28

Aktie Cloetta räknar nu med att det justerade rörelseresultatet under det tredje kvartalet blir 40 till 50 miljoner kr lägre, jämfört med föregående år då utfallet var 203 miljoner kr.

Enligt SME Direkts senaste sammanställning, från den 24 juli, låg analytikernas förväntningar i snitt på ett justerat rörelseresultat om 200 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

”Det (förväntade lägre resultatet, reds anm) beror främst på lägre volymer, men också högre råvarukostnader och negativa valutakursdifferenser”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Vidare har skadorna från den brand i Belgien som inträffade i juni, och som bolaget tidigare berättat om, visat sig ha varit större än vad som inledningsvis befarades. Det har lett till begränsningar i produktionskapaciteten och att betydligt lägre volymer producerats.

”Incidenten har också skapat spridningseffekter i produktionsnätverket när både nya skift har lagts till i vissa fabriker och produktion har outsourcats för att kompensera för förlorad produktion. Detta har medfört ökad komplexitet och extra kostnader. Incidenten i fabriken skapar i vissa fall också leveransproblem vilket medför förlorad försäljning”, skriver Cloetta.

Vd Henri de Sauvage säger att produktionsutmaningarna till följd av branden är under bolagets kontroll. Den skadade produktionslinjen på fabriken i Turnhout kommer att ersättas med en ny linje som förväntas vara fullt fungerande under det andra kvartalet 2018.

Merparten av den direkta kostnaden för den skadade linjen förväntas täckas av försäkringar.

Henri de Sauvage säger också att Cloetta kommer att lansera ett kostnadsbesparingsprogram senare i år, för att öka lönsamheten.