Mitt i prick för Cloetta

Publicerad 2013-11-14 08:14

Rapport Godisbolaget Cloetta prickar analytikernas förväntningar med sitt resultat för tredje kvartalet. Flera av bolagets marknader har växt under kvartalet.

Konfektyrbolaget Cloetta redovisar ett underliggande rörelseresultat på 160 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013. Väntat var just 160 miljoner enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 1.194 miljoner kronor mot väntade 1.138 miljoner.

”Marknaden utveklas något bättre”

Konfektyrmarknaden har utvecklats något bättre under kvartalet, vilket har inneburit att flertalet av Cloettas marknader har växt.

Det skriver godisbolagets vd Bengt Baron i samband med rapporten.

Särskilt noterbart är att den italienska marknaden för första gången på flera månader uppvisade en viss tillväxt. Den finska totalmarknaden fortsätter dock att uppvisa en svag utveckling. Sammantaget har vi alltjämt en försiktig inställning till marknadsutvecklingen på kort sikt, fortsätter han.

Försäljningen ökade i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Italien, medan den minskade något i Nederländerna och Norge. Försäljningstillväxten i Sverige drevs av flera lyckade nylanseringar. Trots en svag marknadsutveckling ökade bolaget försäljningen i Finland under kvartalet.

För andra kvartalet i rad ökade Cloetta försäljningen i Italien, vilket beror på såväl en förbättrad marknadsutveckling som ett positivt mottagande av nylanseringen av Dietorelle. Det är dock för tidigt att säga om det är ett trendbrott då den för Cloetta mycket stora försäljningen av säsongsprodukter i Italien infaller under det fjärde kvartalet.

Den minskade försäljningen i Nederländerna beror på en svag tuggummimarknad och den minskade försäljningen i Norge hänger främst samman med avvecklad försäljning av ett tredjepartsvarumärke, skriver Bengt Baron.

Omstruktureringsarbetet inom produktionskedjan går fortsatt enligt plan. Matchning av produkter från fabriken i Gävle, vilken Cloetta avser att stänga under första kvartalet nästa år, är i det närmaste avslutad.

Integrations- och omstruktureringskostnaderna, vilka som kommunicerats beräknas uppgå till cirka 450 miljoner kronor, förväntas upphöra under andra kvartalet nästa år.