Cloetta: Svårare sälja godis under pandemin

Publicerad 2020-07-14 09:29

Rapporter Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 110 miljoner kr för det andra kvartalet 2020.

Det var bättre än analytikernas förväntningar enligt Infronts genomsnitt om ett justerat rörelseresultat på 81,7 miljoner kr.

”Den negativa påverkan på rörelseresultatet lindrades delvis av att omkring 35 miljoner kr av undertäckningen av fasta kostnader till följd av lägre produktionsvolymer kommer att påverka det tredje kvartalet”, skriver Cloetta i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.237 miljoner kr (1.583), och var något lägre än väntade 1.308 miljoner kr.

Det rapporterade rörelseresultatet var 105 miljoner kr, mot väntade 80,7 miljoner kr.

Resultatet före skatt var 137 miljoner kr jämfört med väntade 70,0 miljoner kr och nettoresultatet landade på 108 miljoner kr jämfört med förväntningarna som låg vid 53,5 miljoner kr.

Bolaget gör bedömningen att det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år men därefter gradvis stärkas och att bolaget kommer att nå tvåsiffriga marginaler mot slutet av året.

Förväntningarna är att både förpackade märkesvaror och lösviktsgodis gradvis kommer att fortsätta att förbättras i takt med att covid-19-restriktionerna lättar.

Försäljningen av lösgodis minskade med hela 58 procent i jämförelse med andra kvartalet i fjol. I april var nedgången hela 70 procent, medan fallet hade minskat till 40 procent i juni.

Undertäckningen av fasta kostnader till följd av lägre produktionsvolymer kommer att påverka det tredje kvartalet med omkring 35 miljoner kr.