Rapport Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 200 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019.

Det var grovt sett i linje med analytikernas förväntningar som enligt Bloomberg News var ett justerat rörelseresultat på 199 miljoner kr.

Den justerade rörelsemarginalen var 12,3 procent (12,6).

Nettoomsättningen uppgick till 1.629 miljoner kr (1.538), och var drygt 2 procent bättre än väntade 1.589 miljoner kr.

Det rapporterade rörelseresultatet var 195 miljoner kr (180), jämfört med väntade 194 miljoner kr. Rörelsemarginalen var 12,0 procent (11,7).

Resultatet före skatt var 175 miljoner kr (167) jämfört med väntade 188 miljoner kr.

Resultatet efter skatt landade på 130 miljoner kr (132).