Cloetta är näst största aktören på konfektyrmarknaden i Italien. Sperlari är ett av varumärkena.

Cloetta gör nedskrivning – överväger sälja italiensk verksamhet

Publicerad 2017-01-18 12:52

Aktie Cloetta gör en nedskrivning på flera hundra miljoner kronor för bolagets italienska verksamhet. Samtidigt överväger man att sälja de italienska tillgångarna.

Cloetta genomför en strategisk översyn av sin italienska verksamhet, och har identifierat en ej kassapåverkande nedskrivning av verksamheten där på 771 miljoner kronor före skatt samt 594 miljoner kronor efter skatt, belopp som belastar det fjärde kvartalet 2016.

Det framgår av ett pressmeddelande. Översynen görs mot bakgrund av negativ ekonomisk utveckling i Italien och Cloettas resultat i landet under de senaste åren.

”Den strategiska översynen av Cloettas verksamhet i Italien genomförs för att förbättra tillväxten och marginalen för Cloetta koncernen och kan innefatta en potentiell försäljning av den italienska verksamheten”, skriver godisbolaget och uppger att omsättningen i Italien uppgick till cirka 750 miljoner kronor.

En försäljning av verksamheten i Italien skulle förbättra Cloettas rörelsemarginal.

Nedskrivningen kommer inte att påverka Cloettas nettoskuldsättning eller koncernens förmåga att betala aktieutdelning.