”Cloetta har mer att ge”

Publicerad 2014-06-26 10:58

Aktietips Cloetta stod för en rejäl rapportbesvikelse det senaste kvartalet, men Dagens Industri tror att det finns mer att hämta i aktien trots att den har gått starkt på börsen i år.

Det skriver tidningen i sitt torsdagsnummer. Dagens Industri framhåller bland annat konfektyrbolagets förvärv som positiva, vilka är mer inriktade mot det nyttiga hållet. Till exempel Goody Good stuff som tillverkar torrostade nötter. Vidare anser man även den nya ägarbilden som positiv.

Under första kvartalet sjönk den underliggande rörelsemarginalen till 6,7 procent från 8,1 procent, vilket står i kontrast till bolagets mål om en underliggande rörelsemarginal på 14 procent. Dagens Industri ser dock ingen större anledning till oro – förklaringen fanns bland annat i lägre produktionsvolymer, valutaeffekter, säljkampanjer och kostnader relaterade till förvärv.

Under förra året uppgick den underliggande rörelsemarginalen till 12 procent för helåret, och Dagens Industri skriver att 14 procent kan nås redan under året, men kanske mer rimligt under 2015.

Den underliggande tillväxten fanns där under första kvartalet, och ett p/e-tal under 13 med nuvarande vinstnivå är klart lägre än börsen som helhet. Dessutom finns en fin direktavkastning på 4 procent att hämta för investerare. Sammantaget blir bedömningen att Cloettas aktie har mer att ge, enligt Dagens Industri.