Aktie Den riktade emission som värmeteknikbolaget Climeon aviserade efter börsstängning på torsdagen gjordes till kurs 52 kronor, motsvarande en rabatt om 2,3 procent i förhållande till stängningskursen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 5 miljoner B-aktier, i enlighet med volymbeskedet när emissionsavsikten meddelades. Utspädningseffekten uppgår till 9,2 procent.

Bolaget kommer att tillföras 260 miljoner kronor.

”Nettolikviden från den riktade nyemissionen avses användas till att öka Bolagets lokala närvaro på befintliga fokusmarknader samt nya marknader med målet att accelerera försäljningen. Därtill avses nettolikviden användas till att påskynda marknadslanseringen av nästa generations Heat Power-modul, minska kostnaderna per producerad kW för kunder, öka Bolagets bruttomarginal samt säkerställa produktens regelefterlevnad på respektive marknad”, motiverar bolaget den riktade emissionen.