Aktie Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med 17 procent under mars.

Analytikerna hade i snitt väntat sig -5,0 procent, enligt Infronts samanställning.

Försäljningen i mars påverkades av stängningen av butiker utanför Norden, samt den svagare norska kronan, skriver Clas Ohlson.

Den organiska försäljningen sjönk med 13 procent. Här låg konsensus på -2,3 procent.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 50 procent under månaden, mot väntade +28,7 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta sjönk 11 procent under perioden.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskats netto med 8 butiker (föregående år ökning med 10). Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229.

I Sverige sjönk försäljningen med 11 procent.

Organiskt sjönk försäljningen i Norge med 7 procent, i Finland var den ner 22 procent och regionen Utanför Norden visade minskning på 72 procent.

Marginalmål kvarstår

”Givet att rådande yttre förutsättningar inte förändras” kvarstår Clas Ohlsons mål om att nå en rörelsemarginal på 4-6 procent under innevarande räkenskapsår.

Det skriver bolagets vd Lotta Lyrå i en kommentar till den månadsrapport som visade att den totala försäljningen föll med 17 procent i mars, klart värre än vad analytiker hade befarat.

Lotta Lyrå skriver samtidigt att det är för tidigt att dra slutsatser om vilken påverkan covid-19 kommer att få på Clas Ohlsons resultat framöver.

”Den negativa påverkan av covid-19 har vi till del kunnat möta med positiva effekter från ett aktivt arbete med vår kommersiella agenda och vi har fått kvitto på att vårt sortiment är relevant, även i en extraordinär situation som denna”, skriver hon.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.