Clas Ohlsons försäljning ökade i september jämfört med föregående år

2022-10-07 07:00:00

Fördelning Månad Ackumulerat
försäljning
September Förändring Maj-september Förändring
Mkr 2022/23 SEK Organisk 2022/23 SEK Organisk
Sverige 327 6% 6% 1 587 2% 2%
Norge 303 10% 3% 1 517 3% -2%
Finland 91 16% 9% 406 7% 2%
Utanför 0 - - 13 -43% -45%
Norden
Totalt 721 8% 5% 3 522 3% 0%
Varav 85 25% 21% 399 16% 13%
försäljning
online

Den totala försäljningen under perioden maj-september 2022 ökade med 3 procent till 3 522 Mkr (3 434). Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 16 procent till 399 Mkr (345).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Jag ser försäljningsutvecklingen i september som ett kvitto på att vårt sortiment, med ett stort urval av produkter som hjälper kunderna att spara el och pengar, har uppfattats som prisvärt och relevant. Den organiska försäljningstillväxten i september uppgick till fem procent, med en ökad försäljning på samtliga marknader. Den totala försäljningen online ökade med 25 procent. Utvecklingen i Finland är ett resultat av vår tillväxtplan med investeringar för att vinna marknadsandelar samt uppmärksammandet av vårt 20-årsjubileum på den finska marknaden.

Marknadsläget präglas fortsatt av minskat utrymme i våra kunders plånböcker och press från valutor och höga inköps- och transportkostnader. Detta innebär att arbetet med vår tillväxtplan och åtgärder för att parera för ökade kostnader blir ännu viktigare framöver.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2022 klockan 07:00.

Cision