Clas Ohlsons försäljning ökade i oktober jämfört med föregående år

2022-11-07 07:00:00

Fördelning försäljning Månad Ackumulerat
Oktober Förändring Maj-oktober Förändring
Mkr 2022/23 SEK Organisk 2022/23 SEK Organisk
Sverige 354 5% 5% 1 941 2% 2%
Norge 326 5% 2% 1 842 3% -1%
Finland 92 9% 0% 498 7% 2%
Utanför Norden 0 - - 13 -53% -55%
Totalt 772 5% 2% 4 294 3% 0%
Varav försäljning online 91 20% 18% 490 17% 14%

Den totala försäljningen under perioden maj-oktober 2022 ökade med 3 procent till 4 294 Mkr (4 172). Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen online för perioden ökade med 17 procent till 490 Mkr (421).

Kristofer Tonström, vd och koncernchef: Vi har lagt stor vikt vid att löpande anpassa vårt erbjudande och marknadsföring i det rådande marknadsklimatet där kunderna handlar alltmer behovsstyrt. Försäljningen i oktober visar att kunderna uppskattar Clas Ohlsons prisvärda sortiment för hemmafix, som under denna höst till stor del handlat om lösningar för att spara energi och pengar. Precis som marknaden i stort fortsätter vi att påverkas av höga inköpspriser, transportkostnader och en svag svensk krona. Vi ser även att kunderna i större utsträckning väljer att noggrant planera sina inköp och många söker sig till reor och kampanjerbjudanden. För oss innebär detta att vi behöver försvara vår prisposition och lägga ytterligare fokus på att vidta åtgärder för att möta det högre kostnadsläget och samtidigt ha högsta möjliga relevans i vårt kunderbjudande. Sammantaget är detta våra högsta prioriteringar när vi nu går in i årets viktigaste försäljningsperiod.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 klockan 07:00.

Cision