Aktie Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med -4 procent under juli. Analytikerna hade i snitt väntat sig +1,7 procent, enligt Infronts sammanställning av tre estimat. Den organiska försäljningen sjönk med 7 procent. Här låg konsensus på -0,4 procent.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 2 procent under månaden, mot väntade +3,3 procent.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 225 (229).

I Sverige var den organiska försäljningen 4 procent ner. Organiskt sjönk försäljningen i Norge med 10 procent, i Finland var den ner 8 procent organiskt och regionen Utanför Norden visade en minskning på 5 procent.

Marknadsklimatet i juli var svagt, skriver Clas Ohlsons vd Kristofer Tonström i ett pressmeddelande i en kommentar till bolagets månadsförsäljning.

”I ljuset av inflation och ett mer osäkert omvärldsläge var kunderna mer avvaktande. Vår satsning på en stark säsong med större lager av relevanta sommarprodukter föll inte ut som förväntat”, säger Kristofer Tonström.

Han kommenterar vidare att bolaget arbetat intensivt med att parera för skiftande förutsättningar på marknaden, men trots mer omfattande kampanjaktiviteter och marknadsföring på samtliga försäljningsmarknader samt prissänkningar på säsongsprodukter, sjönk den totala försäljningen med 4 procent.

”I likhet med marknaden i stort ser vi också hur högre inköpspriser, liksom högre transportkostnader, nu får tydligare genomslag efter att tidigare i större utsträckning kompenserats av mer gynnsamma valutaeffekter”, säger Clas Ohlson-vd:n.