Rapport Clas Ohlson redovisar en förlust som var högre än väntat. Samtidigt sjönk försäljningen i maj mindre än väntat. 

Clas Ohlsons rörelseresultat under det fjärde kvartalet (februari-april) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 uppgick till -64 miljoner kronor.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med -49,4 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 1.538 miljoner kronor, vilket har meddelats tidigare.

Clas Ohlsons bruttomarginal uppgick till 39,9 procent under det fjärde kvartalet, februari-april, i det brutna räkenskapsåret 2020/21, vilket är en oförändrad nivå jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Analytikerna hade räknat med 40,2 procent, enligt Infronts sammanställning.

Bruttomarginalen påverkades positivt av förbättrad produktmix och lägre kampanjintensitet samt svagare inköpsvaluta, USD, i relation till den svenska kronan, skriver Clas Ohlson i rapporten. Detta motverkades dock av effekter från valutasäkringar, NOK, från såväl terminssäkringar som valutaeffekter relaterade till fördröjning i lager.

Effekter hänförliga till minskade varuförsäljningskostnader och svagare försäljningsvaluta, NOK, hade marginell påverkan under fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår en utdelning om 6:25 kronor per aktie, att utdelas två gånger. Väntat var en utdelning på 5:95 kronor, enligt Infronts sammanställning.

Försäljningen i maj sjönk mindre än befarat

Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med 3 procent under maj månad.

Analytikerna hade i snitt väntat sig en nedgång på 4,9 procent, enligt Infronts samanställning av fem estimat.

Den organiska försäljningen minskade med 5 procent. Här låg konsensus på -5,7 procent.

Jämfört med maj föregående år gav färre handelsdagar en negativ kalendereffekt med 4 procentenheter, uppger bolaget.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 21 procent under månaden, mot väntade +53,8 procent.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 229 (228).

I Sverige var försäljningen 4 procent ner. Organiskt sjönk försäljningen i Norge med 7 procent, i Finland var den ned 2 procent och regionen Utanför Norden visade en ökning på 20 procent.