Rapport Clas Ohlson slog analytikernas vinstförväntningar under perioden november till januari i det brutna räkenskapsåret. Bolaget har också släppt försäljningssiffror för februari som visade på ett rejält ras.

Clas Ohlsons rörelseresultat under det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 uppgick till 358 miljoner kr.

Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 341 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av fyra estimat.

Bruttomarginalen blev 41,3 procent. Förväntat var 41 procent.

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 2.635 miljoner kr och försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta minskade med 5 procent.

Februariförsäljningen rasade

Clas Ohlson passar också på att släppa försäljningssiffror för februari, en månad som alltså inte ingår i delårsrapporten. 

Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med 13 procent under februari.

Den organiska försäljningen sjönk med 11 procent.

Jämfört med februari föregående år gav färre handelsdagar en negativ kalendereffekt med 4 procentenheter.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 112 procent under månaden.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 2 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 227.

I Sverige var försäljningen 9 procent ner. Organiskt sjönk försäljningen i Norge med 9 procent, i Finland var den ner 20 procent och regionen Utanför Norden visade en ökning på 9 procent.

Not: I en tidigare version av denna artikel fanns analytikerestimat för försäljningen i februari med. Men dessa var felaktiga och har tagits bort.