Rapport Pryljätten Clas Ohlson slog analytikernas vinsförväntningar för det gångna kvartalet. Samtidigt var steg försäljningen i februari mindre än väntat. 

Clas Ohlsons rörelseresultat under det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 uppgick till 215 miljoner kronor.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 186 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Clas Ohlsons försäljning i kvartalet uppgick till 2.954 miljoner kronor, vilket har meddelats tidigare.

Clas Ohlsons bruttomarginal landade på 38,2 procent under tredje kvartalet (november-januari), i bolagets brutna räkenskapsår 2022/2023.

Det var 3,3 procentenheter lägre än motsvarande period i fjol men 0,3 procentenheter bättre än konsensus, enligt Infronts sammanställning.

Bruttomarginalen har påverkats negativt av makrorelaterade faktorer såsom ökade varuförsörjningskostnader och en sammanvägt negativ valutaeffekt under kvartalet. Detta har delvis motverkats av operationella faktorer såsom produktmix och ökade utpriser, skriver Clas Ohlson i onsdagsmorgonens delårsrapport.

”Liksom tidigare har höga inköps- och transportkostnader och en svag svensk krona påverkat bruttomarginalen negativt. De globala transportpriserna har snabbt fallit tillbaka under senare tid men det osäkra ekonomiska läget och kostnadsinflationen innebär att vi även fortsättningsvis kommer att ha ett stort fokus på att effektivisera våra processer och reducera kostnader”, skriver vd Kristoffer Tonström i delårsrapporten.

Försäljningen steg mindre än väntat i februari

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 1 procent under februari.

Analytikerna hade i snitt väntat sig +2 procent, enligt Infronts sammanställning av fyra estimat.

Den organiska försäljningen steg med 2 procent. Här låg konsensus på +2,8 procent.

Clas Ohlsons onlineförsäljning minskade med 5 procent under månaden, mot väntade +4,8 procent.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 224 (229).

I Sverige var försäljningen 3 procent upp. Organiskt steg försäljningen i Norge med 3 procent och i Finland var den ner 1 procent.