Cloettas vinst oförändrad

Publicerad 2013-02-15 08:00

Rapport Konfektföretagets rörelseresultat för fjärde kvartalet ligger på samma nivå som fjolårets. Samtidigt ökar marginalen något.

Konfektyrföretaget Cloetta redovisar ett rörelseresultat på 82 miljoner kronor (84) för det fjärde kvartalet 2012 (124). Ebita blev 80 miljoner kronor (90), vilket gav en ebitamarginal på 14,6 procent (13,1).

Resultatet före skatt uppgick till 72 miljoner kronor (-57) och resultatet efter skatt blev 155 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 0:54 kronor (0:47).

Nettoomsättningen uppgick till 1.404 miljoner kronor (1.371). För helårsperioden blev resultatet efter skatt -73 miljoner kronor (-68) med en nettoomsättning på 4.859 miljoner (4.658).

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (0:00).

Cloettas integrationsarbete och omstrukturering av fabrikerna löper enligt plan. Integrationsarbetet är i sina största delar genomförda, skriver bolaget i bokslutet.

”Förutom tidigare kommunicerade aktiviteter har vi vid årsskiftet implementerat en gemensam IT-plattform inklusive affärssystem för de kommersiella enheterna i Sverige och övertagit distributionsavtalen i Finland och Danmark. Givet alla aktiviteter som genomförts är jag är helt övertygad om att vi under 2013, som tidigare kommunicerats, kommer att kunna realisera besparingar på minst 65 miljoner kronor”, skriver vd Bengt Baron i rapporten.