CITIGROUP: RESULTAT 1:46 USD/AKTIE 4 KV (EST 1:44)

2022-01-14 14:07:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska banken Citigroup redovisar ett resultat per aktie på 1:46 dollar för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:44 dollar per aktie, enligt konsensusestimat från S&P Global Market Intelligence.

Exklusive engångsposter var resultatet per aktie 1:99 dollar, en ökning med 4 procent.

De totala intäkterna var 17,0 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 16,8 miljarder dollar. Intäkterna ökade med 1 procent jämfört med motsvarande period året före, främst drivet av stark tillväxt inom Investment Banking medan intäkterna var lägre i flera regioner inom retailbanking.Direkt-SE