Analys Citi Investment Research bedömer att lastbilstillverkaren Volvo snart kan nå en marginal för sin lastbilsverksamt på 14 procent igen. Det framgår av en uppdatering från investmentbanken.

I takt med att leveranser och produktionen trappas upp kommer lastbilsmarginalen kunna förbättras, menar Citi som ser det som sannolikt att marginalen kan nå 14-procentsnivån det andra kvartalet 2022. Banken tror att Volvo kan överträffa konsensusestimatet för ebit-resultatet det andra kvartalet 2022 med över 20 procent.

”Vi ser att detta är troligt trots högre R&D eftersom den tidigare omfattande underproduktionen normaliseras”, skriver Citi.

Vidare lyfter Citi fram Volvos balansräkning som ett annat skäl till varför investmentbanken fortfarande rekommenderar köp i Volvo.

Citi ser också en potential i Volvos kinesiska verksamhet inom anläggningsmaskiner, CE. Investmentbanken tror att konsensus undervärderar potentialen i mixskiftet vad gäller försäljningen såväl som marginalen i den kinesiska CE-verksamheten.

Inför Volvos rapport för det fjärde kvartalet bedömer Citi att marknadens förväntningar inte är för höga. Citi räknar med att Volvos lastbilsmarginal det fjärde kvartalet kan tyngas av en förhöjd kostnadsnivå som en följd av en lägre produktion och högre råmaterialpriser.

Inga större ändringar väntas i Volvos marknadsprognoser, bortsett från en trolig sänkning av prognosen för anläggningsmarknaden i Kina vilket dock är förväntat, enligt Citi.

Citi höjer riktkursen för Volvo till 270 kr från 240 kr och upprepar rekommendationen köp.

Vid 11-tiden handlades B-aktien i Volvo till 218,70 kr, vilket var upp 0,3 procent för dagen.