Bankfrossan Kollapsen i Credit Suisses aktie på onsdagen kan inte förklaras enbart av att den största ägaren, Saudi National Bank, utesluter att dryga ut sin andel i banken. Det skriver Citi i en notering som Dow Jones citerar.

Credit Suisse-aktien rasade med drygt 30 procent och kursnedgången sattes allmänt i samband med uttalandena från Saudi National Banks företrädare.

”Uttalandet i sig räcker inte till för att förklara storleken på den här rörelsen”, skriver analytikern Andrew Coombs.

Den schweiziska bankens kreditswappar, som köps över marknaden av obligationsinnehavare som försäkring mot konkursrisk, handlas också på förhöjda nivåer men detta har också små omedelbara konsekvenser.

Påverkan på känsloläget kan dock ha potentialen att drabba bankens kunders beteende och därigenom prissättningen som krävs i marknaden i händelse av att Credit Suisse behöver ta in nytt kapital igen, skriver han.

Credit Suisse tog i slutet av 2022 in motsvarande 4 miljarder dollar för att genomföra en omstrukturering. Dessförinnan har nyhetsflödet kring banken präglats av skandaler, låg lönsamhet och stora bötesbelopp.