Räntan Marknaden kan ha skyndat på för snabbt med att prisa ut räntehöjningar från ECB i spåren av bankproblemen i USA. Det skriver Citi i en analys på tisdagen, enligt Dow Jones.

De konstaterar att kollapsen på delar av den amerikanska banksektorn är ett stort orosmoment, även om den direkta inverkan på euroområdets banker bör vara liten.

Marknaden har nu tagit bort cirka 75 procent från totala räntehöjningar från ECB.

Citi tror fortsatt att ECB höjer depositräntan med 50 punkter till 3,00 procent vid torsdagens möte.

”Att dra ned höjningen till 25 punkter på torsdag kanske skulle kunna verka lämpligt givet osäkerheten men det skulle också kunna ses som ett erkännande av ett problem”, skriver de.

Tidigare har marknaden sett en räntetopp på cirka 4 procent från ECB under sommaren.