Analys Efter den senaste tidens svaga kursutveckling i Truecaller ser Citi Investment research en "betydande" potential i aktien.

Det framgår av ett marknadsbrev, där Citi Investment Research uppgraderar Truecaller till köp (neutral).

Truecallers intäkter och marginaler fortsätter att utvecklas starkt, konstaterar Citi efter rapporten för det tredje kvartalet och banken höjer sina estimat för att spegla förväntningar om att den trenden håller i sig på kort och medellång sikt.

Investmentbankens långsiktiga tillväxtantaganden för Truecaller är oförändrade, enligt marknadsbrevet.

För helåret 2022 höjer Citi sitt estimat för Truecallers vinst per aktie med 16 procent och estimatet dras upp med 13 procent för 2023 och med 7 procent för 2024.

Truecalleraktiens höga riskprofil behålls emellertid i Citis analys, givet att flera av bolagets produkter befinner sig i en tidig fas och med tanke på den fortsatta osäkerheten kring det indiska lagförslaget kring internetbaserad kommunikation.

Citi sänker riktkursen för Truecaller till 73 från tidigare 79 kronor.

Vid 10.30-tiden hade Truecaller stigit 8,3 procent till 38:74 kronor.