Cirkus Karo Bio

Publicerad 2012-03-23 13:17

När risken överväger kanske det bör bli dags att tänka om för Karo Bio. Men det är svårt för ett litet företag med få projekt. Kanske är konkurs det enda rätta nu, skriver VA Börs Jill Bederoff.

Karo Bio måste bli bättre på att hantera risk. Ett mantra som den nya
vd:n Per Bengtsson har upprepat ett antal gånger, senast i dag i
samband med kallelsen till årets stämma. Bättre på att hantera risk?
Jag kan inte riktigt förstå vad han vill säga.

För ett bioteknikbolag handlar det ständigt om att hantera risk och bra riskbedömning bör vara grundläggande för att överhuvudtaget vara i branschen. I varje utvecklingsprocess för att ta fram ett nytt läkemedel handlar det om att ställa risk mot nytta (risk/benefit). Om risken överväger är det dags att tänka om.

Men i ett litet bolag med få projekt är det svårt att tänka om. För
vad ska man göra i stället. I takt med att Karo Bios projekt en efter
en gått i graven borde det vara hög tid att tänka om.

Dagens besked om att Karo Bio måste upprätta kontrollbalansräkning, som dessutom redan framkom av bokslutsrapporten, är inget att fästa sig vid utan det är precis som Per Bengtsson påpekar en teknikalitet som går att lösa.

Samtidigt borde ledningen ta sig en funderare på om Karo Bio verkligen
är värt att fortsätta satsa såväl humana som finansiella resurser på.
Kanske är ändå en konkurs det ända rätta, oavsett kraven på
kontrollbalansräkning.