Rapport Cints aktie stiger efter morgonens rapport där den organiska tillväxten var 34 procent. Marknadsundersökningsföretaget flaggar också för att tillväxten på helårsbasis kommer vara betydligt högre än tidigare kommunicerat. 

Cints nettoomsättningen ökade med 45 procent under det tredje kvartalet 2021 och uppgick till 34,3 miljoner euro (23,7). Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 34,0 procent.

Bruttomarginalen blev 50,9 procent (50,7)

Justerad ebitda-resultat uppgick till 6,6 miljoner euro (3,8) och justerad ebitda-marginal blev 19,4 procent (16,2).

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0:03 euro (-1:20)

Räknar med markant högre tillväxt för helåret

Cint räknar med att leverera ett starkt helårsresultat för 2021 med en tillväxt som markant överstiger sitt kommunicerade årliga tillväxtmål om 20 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med cirka 45 procent, och organisk tillväxt var 34 procent.

”Om vi blickar förbi det fjärde kvartalet ser vi goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling under början av 2022”, skriver vd Thoms Bülmann i rapporten.

Cints aktie handlades upp cirka 4 procent i den inledande handeln.