Marknadsundersökningsföretaget Cint är dagens vinnare på Stockholmsbörsen efter onsdagskvällens besked att bolaget köper Lucid Holdings för en köpeskilling uppgående till omkring 1.070 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis.

Omkring 470 miljoner dollar ska betalas med nyemitterade aktier i Cint och omkring 580 miljoner dollar ska erläggas kontant. För att finansiera den kontanta delen genomförde Cint på onsdagskvällen en nyemission 4,4 miljarder kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen uppgick till 111:50 kronor per aktie, i linje med stängningskursen samma dag. Vidare har 120 miljoner dollar säkrats i skuldfinansiering.

Lucid beskrivs som en teknikplattform som ger tillgång till respondenter för marknadsundersökningar i över 100 länder. Bolaget grundades 2010 och har sitt huvudkontor i New Orleans, USA.

Under niomånadersperioden som slutade den 30 september uppnåddes en nettoomsättning och justerad ebitda på 85 miljoner dollar respektive 7 miljoner dollar.

Cint förväntar sig att synergieffekter av transaktionen för omkring 40 miljoner euro ska vara fullt implementerade inom 24 månader från transaktionens slutförande, vilket väntas ske i slutet av innevarande år.

Efter transaktionen kommer nuvarande aktieägare i Lucid tillsammans att inneha cirka 17 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Cint.

Enligt proformaredovisning för årets första nio månader uppgår Cints intäkter till cirka 104 miljoner euro och ebitda till 22 miljoner euro. Utöver Lucid ingår även Gapfish i dessa siffror.

Cints totala kostnader för transaktionen beräknas uppgå till cirka 25 miljoner dollar.

Cints aktie toppade Stockholmsbörsens vinnarlista på torsdagsförmiddagen med en uppgång på 18,4 procent till 132 kronor.