Cint AB: Cint Group AB - Inbjudan till telefonkonferens och webbpresentation av delårsrapport januari - september 2022

2022-10-21 13:00:00

Telefonnummer
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Sverige: 010 884 80 16
Internationellt: +44 203 936 2999
Deltagarkod: 337 366
Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen via följande länk: webcast (https://protect-de.mimecast.com/s/Ulo3CqQgLPI7AYX9uZ2KTK?domain=investis-live.com). Presentationen kommer att vara tillgänglig i samband med telefonkonferensen och en inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Cint™ Investors (https://investors.cint.com/) senare samma dag.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Linzenbold, Head of IR
Tel: +46 708 252 630
E-post: patrik.linzenbold@cint.com

Cision